Movie

[movie][pvid]

Cuộc Sống

[live][pvid]

Photosop

[photosop][pvid]

Illustrator

[illustrator][pvid]

Seo

[seo][pvid]

Chỉnh sửa video

[edit-video][pvid]
Trang tổng hợp kiến thức góp nhặt được trên mạng, qua đó giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về công việc hoặc việc làm online xem có phù hợp với bản thân mình không. Người bình thường học đã khó rồi, nhưng để anh em có thể kiếm tiền được thì chúng ta phải cố gắng học gấp 10 lần người bình thường.

Giới Thiệu

Trang tổng hợp kiến thức góp nhặt được trên mạng, qua đó giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về công việc hoặc việc làm online xem có phù hợp với bản thân mình không. Người bình thường học đã khó rồi, nhưng để anh em có thể kiếm tiền được thì chúng ta phải cố gắng học gấp 10 lần người bình thường.
Tính năng mới trên Photoshop phiên bản CC2017_Select and Mask. Khóa học để phục vụ công việc như thiết kế web, in ấn ... Hãy tham gia cùng tôi theo khóa học này, vừa đơn giản vừa dễ hiểu.

Mong rằng nó sẽ giúp các bạn thỏa mãn đam mê khi tham gia khóa học.
Bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhập những bài học mới nhất nhé!

Bài 6: Tính năng mới trên Photoshop phiên bản CC2017_Select and Mask

Tính năng mới trên Photoshop phiên bản CC2017_Select and Mask. Khóa học để phục vụ công việc như thiết kế web, in ấn ... Hãy tham gia cùng tôi theo khóa học này, vừa đơn giản vừa dễ hiểu.

Mong rằng nó sẽ giúp các bạn thỏa mãn đam mê khi tham gia khóa học.
Bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhập những bài học mới nhất nhé!
Nội dung Tính năng mới trên Photoshop phiên bản CC2017_New document interface. Khóa học để phục vụ công việc như thiết kế web, in ấn ... Hãy tham gia cùng tôi theo khóa học này, vừa đơn giản vừa dễ hiểu.

Mong rằng nó sẽ giúp các bạn thỏa mãn đam mê khi tham gia khóa học.
Bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhập những bài học mới nhất nhé!

Bài 5: Tính năng mới trên Photoshop phiên bản CC2017_New document interface

Nội dung Tính năng mới trên Photoshop phiên bản CC2017_New document interface. Khóa học để phục vụ công việc như thiết kế web, in ấn ... Hãy tham gia cùng tôi theo khóa học này, vừa đơn giản vừa dễ hiểu.

Mong rằng nó sẽ giúp các bạn thỏa mãn đam mê khi tham gia khóa học.
Bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhập những bài học mới nhất nhé!
Link tham gia khóa học nếu bạn muốn mua:
🎯 Photoshop Pro video: http://bit.ly/3226Avo
🎯 Illustrator Pro video: http://bit.ly/38y402Y
🎯 Indesign Pro viedeo: http://bit.ly/2HyfGa6

Link tải file bài tập thực hành trên khóa học:
Bài tập thực hành photoshop: Xem mục tài liệu trên lớp học (liên hệ để mình gửi nhé)
Bài tập thực hành illustrator: Xem mục tài liệu trên lớp học (liên hệ để mình gửi nhé)
FONT CHỮ đẹp dùng trong bài tập: http://bit.ly/2uikB5H
(Tải font về giải nén. Chọn font- click phải chuột-chọn Install để cài đặt)

💾 LINK TẢI PHẦN MỀM ILLUSTRATOR - PHOTOSHOP.
Bộ cài Adobe CC2015. https://bit.ly/2QRzx9g
Bộ cài Adobe CC2017. http://bit.ly/2ukSbh3
Bộ cài Adobe CC2018: http://bit.ly/30CcYcc
Bộ cài Adobe CC2019. http://bit.ly/2G42WHv
>>
💾 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM.
Xem video hướng dẫn bài 4 trong chương 1 trên khóa học của Edumall.
Hoặc Google từ khóa: "hướng dẫn cài đặt Illustrator"
Hoặc Google từ khóa: "hướng dẫn cài đặt photoshop"

Bài 4: Hướng dẫn cài đặt phần mềm Photosop

Link tham gia khóa học nếu bạn muốn mua:
🎯 Photoshop Pro video: http://bit.ly/3226Avo
🎯 Illustrator Pro video: http://bit.ly/38y402Y
🎯 Indesign Pro viedeo: http://bit.ly/2HyfGa6

Link tải file bài tập thực hành trên khóa học:
Bài tập thực hành photoshop: Xem mục tài liệu trên lớp học (liên hệ để mình gửi nhé)
Bài tập thực hành illustrator: Xem mục tài liệu trên lớp học (liên hệ để mình gửi nhé)
FONT CHỮ đẹp dùng trong bài tập: http://bit.ly/2uikB5H
(Tải font về giải nén. Chọn font- click phải chuột-chọn Install để cài đặt)

💾 LINK TẢI PHẦN MỀM ILLUSTRATOR - PHOTOSHOP.
Bộ cài Adobe CC2015. https://bit.ly/2QRzx9g
Bộ cài Adobe CC2017. http://bit.ly/2ukSbh3
Bộ cài Adobe CC2018: http://bit.ly/30CcYcc
Bộ cài Adobe CC2019. http://bit.ly/2G42WHv
>>
💾 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM.
Xem video hướng dẫn bài 4 trong chương 1 trên khóa học của Edumall.
Hoặc Google từ khóa: "hướng dẫn cài đặt Illustrator"
Hoặc Google từ khóa: "hướng dẫn cài đặt photoshop"
Link tham gia khóa học nếu bạn muốn mua:
🎯 Photoshop Pro video: http://bit.ly/3226Avo
🎯 Illustrator Pro video: http://bit.ly/38y402Y
🎯 Indesign Pro viedeo: http://bit.ly/2HyfGa6

Link tải file bài tập thực hành trên khóa học:
Bài tập thực hành photoshop: Xem mục tài liệu trên lớp học (liên hệ để mình gửi nhé)
Bài tập thực hành illustrator: Xem mục tài liệu trên lớp học (liên hệ để mình gửi nhé)
FONT CHỮ đẹp dùng trong bài tập: http://bit.ly/2uikB5H
(Tải font về giải nén. Chọn font- click phải chuột-chọn Install để cài đặt)

💾 LINK TẢI PHẦN MỀM ILLUSTRATOR - PHOTOSHOP.
Bộ cài Adobe CC2015. https://bit.ly/2QRzx9g
Bộ cài Adobe CC2017. http://bit.ly/2ukSbh3
Bộ cài Adobe CC2018: http://bit.ly/30CcYcc
Bộ cài Adobe CC2019. http://bit.ly/2G42WHv
>>
💾 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM.
Xem video hướng dẫn bài 4 trong chương 1 trên khóa học của Edumall.
Hoặc Google từ khóa: "hướng dẫn cài đặt Illustrator"
Hoặc Google từ khóa: "hướng dẫn cài đặt photoshop"

Bài 3 - Hướng dẫn tải file bài tập thực thành

Link tham gia khóa học nếu bạn muốn mua:
🎯 Photoshop Pro video: http://bit.ly/3226Avo
🎯 Illustrator Pro video: http://bit.ly/38y402Y
🎯 Indesign Pro viedeo: http://bit.ly/2HyfGa6

Link tải file bài tập thực hành trên khóa học:
Bài tập thực hành photoshop: Xem mục tài liệu trên lớp học (liên hệ để mình gửi nhé)
Bài tập thực hành illustrator: Xem mục tài liệu trên lớp học (liên hệ để mình gửi nhé)
FONT CHỮ đẹp dùng trong bài tập: http://bit.ly/2uikB5H
(Tải font về giải nén. Chọn font- click phải chuột-chọn Install để cài đặt)

💾 LINK TẢI PHẦN MỀM ILLUSTRATOR - PHOTOSHOP.
Bộ cài Adobe CC2015. https://bit.ly/2QRzx9g
Bộ cài Adobe CC2017. http://bit.ly/2ukSbh3
Bộ cài Adobe CC2018: http://bit.ly/30CcYcc
Bộ cài Adobe CC2019. http://bit.ly/2G42WHv
>>
💾 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM.
Xem video hướng dẫn bài 4 trong chương 1 trên khóa học của Edumall.
Hoặc Google từ khóa: "hướng dẫn cài đặt Illustrator"
Hoặc Google từ khóa: "hướng dẫn cài đặt photoshop"
Nội dung Hướng dẫn file bài tập thực hành photosop online. Khóa học để phục vụ công việc như thiết kế web, in ấn ... Hãy tham gia cùng tôi theo khóa học này, vừa đơn giản vừa dễ hiểu.

Mong rằng nó sẽ giúp các bạn thỏa mãn đam mê khi tham gia khóa học.
Bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhập những bài học mới nhất nhé!

Bài 2 - Hướng dẫn file bài tập thực hành photosop

Nội dung Hướng dẫn file bài tập thực hành photosop online. Khóa học để phục vụ công việc như thiết kế web, in ấn ... Hãy tham gia cùng tôi theo khóa học này, vừa đơn giản vừa dễ hiểu.

Mong rằng nó sẽ giúp các bạn thỏa mãn đam mê khi tham gia khóa học.
Bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhập những bài học mới nhất nhé!
Di chuyển từ xe lăn sang giường ctcs c5+c6. Bạn Trung tứ chi tuỷ cổ c5+c6 lên xuống xe lăn. Cả nhà mình cùng cố lên nhé. Bạn ấy mất cảm giác từ cổ xuống, 2 tay yếu.

Di chuyển từ xe lăn sang giường ctcs c5+6

Di chuyển từ xe lăn sang giường ctcs c5+c6. Bạn Trung tứ chi tuỷ cổ c5+c6 lên xuống xe lăn. Cả nhà mình cùng cố lên nhé. Bạn ấy mất cảm giác từ cổ xuống, 2 tay yếu.